Τι πρέπει να γνωρίζουμε για την ασφάλεια του αυτοκινήτου μας

 

Ασφάλειες αυτοκινήτου-Τι πρέπει να γνωρίζουμεΗ ασφάλιση του αυτοκινήτου μας είναι υποχρεωτική;

Σύμφωνα με τον νόμο 489/1976 η ασφάλιση του αυτοκινήτου μας είναι υποχρεωτική για την Αστική ευθύνη για την πρόκληση σωματικών η υλικών ζημιών που προκαλεί ο ασφαλισμένος σε τρίτους.

Ποια απαραίτητα έγγραφα πρέπει να παραλάβω με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο;

Τα απαραίτητα έγγραφα που πρέπει να παραλάβω με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο του αυτοκινήτου  μου είναι:

-Δήλωση ατυχήματος
-Δήλωση υπαναχώρησης
-Δήλωση εναντίωσης
-Πρωτότυπο ασφαλιστήριου συμβολαίου
-Ειδικό σήμα και βεβαίωση Ασφάλισης του νόμου 489/1976
-Γενικούς και ειδικούς όρους ασφάλισης

Φιλικός διακανονισμός τι είναι και τι μας προσφέρει;

Φιλικός διακανονισμός είναι η συμφωνία που έχουν κάνει οι ασφαλιστικές εταιρίες στον κλάδο ασφάλισης για την Αστική ευθύνη και μας εξασφαλίζει την γρήγορη και χωρίς αναμονή αποζημίωση των αυτοκινήτων η του ανυπαίτιου οδηγού από την ασφαλιστική του εταιρία.

Για να ισχύσει ο φιλικός διακανονισμός θα πρέπει να ισχύουν και παρακάτω προϋποθέσεις οι οποίες είναι:

-Στο ατύχημα να εμπλέκονται 2 οχήματα και να είναι εντός Ελλάδας.

-Τα αυτοκίνητα να είναι ασφαλισμένα σε εταιρίες η οποίες έχουν ενταχθεί στο σύστημα φιλικού διακανονισμού.

-Να μην έχει γίνει σοβαρός τραυματισμός η έχει προκληθεί θάνατος.

-Οι οδηγοί των αυτοκίνητων που εμπλέκονται στο ατύχημα να υπογράψουν και να συμπληρώσουν την Φιλική Δήλωση Τροχαίου Ατυχήματος και, να το αποστείλουν στις ασφαλιστικές εταιρίες τους.
-Το ποσό αποζημίωσης για τις υλικές ζημίες του αυτοκινήτου να μην ξεπερνάν τις 6,000€.

Επασφάλιστρο νέου οδηγού τι είναι;

Τα επασφάλιστρα είναι ένα «έξτρα» χρηματικό ποσό που θα πληρώσετε όταν κάνετε ασφάλεια αυτοκινήτου και αφορούν τις ακόλουθες περιπτώσεις:

- το αυτοκίνητό σας οδηγείται και από άλλο άτομο με ηλικία μικρότερη από 23 έτη.

- το δίπλωμα του οδηγού δεν έχει συμπληρώσει ένα έτος από την έκδοσή του.

- στο αμάξι έχετε βάλει κοτσαδόρο.

- το δίπλωμα του οδηγού δεν έχει εκδοθεί στο ελληνικό κράτος.

- όταν είστε υπαίτιος για πάνω από δύο ατυχήματα μέσα σε ένα χρόνο.

Επασφάλιστρο ρυμούλκησης τι είναι;

Οι ιδιοκτήτες αυτοκίνητων που έχουν βάλει η θα βάλουν κοτσαδόρο στο αυτοκίνητό τους για να ρυμουλκούν (τροχόσπιτο, βάρκα, μπα γκαζιέρα κ.λ.π) θα πρέπει να το δηλώσουν στην ασφαλιστική τους εταιρία, για να πληρώσουν το επασφάλιστρο και να καλύπτονται οι τυχόν ζημιές  που θα προκληθούν από το ρυμουλκούμενο όταν το έχετε ρυμουλκήσει.

Σε περίπτωση που προκαλέσουμε ατύχημα τι επιβάρυνση έχουμε στα ασφάλιστρα μας;

Εάν η ασφαλιστική μας εταιρία μας παρέχει με πολύ μικρό κόστος την κάλυψη Προστασία Bonus Malus, τότε δεν θα έχουμε καμία επιβάρυνση στα ασφάλιστρα του αυτοκινήτου μας.

Τι και ποιο είναι το Επικουρικό Κεφάλαιο;

Με το νόμο 489/1976 συστάθηκε το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Επικουρικό Κεφάλαιο Ασφάλισης Ευθύνης από Ατυχήματα Αυτοκινήτων». Λειτουργεί ως ένα ταμείο στο οποίο συνεισφέρουν τα μέλη του που είναι όλες οι Ασφαλιστικές εταιρείες που λειτουργούν στην Ελλάδα. Σκοπός του είναι να αποζημιώνει σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές (υπό ορισμένες προϋποθέσεις) που προκλήθηκαν από άγνωστα, ανασφάλιστα οχήματα ή από οχήματα των οποίων ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας της ασφαλιστικής τους εταιρείας.

Επικουρικό Κεφάλαιο είναι ένα ταμείο που συνεισφέρουν τα μέλη που είναι όλες οι ασφαλιστικές εταιρίες που κυκλοφορούν στην Ελλάδα και, με το νόμο 489/1976 συστάθηκε το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Επικουρικό Κεφάλαιο Ασφάλισης Ευθύνης από Ατυχήματα Αυτοκινήτων».
Ο σκοπός τους είναι να αποζημιώνουν τις υλικές ζημίες και τις σωματικές βλάβες που προκλήθηκαν από ανασφάλιστα οχήματα.

Σύγκρινε ασφάλειες αυτοκινήτου. Κάνε κλικ εδώ

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

No comments yet.

Leave a Reply